Jaren geleden hebben wij met de familie, tijdens familieweekenden, het idee opgepakt om speelfilm te maken. Mijn zwager Arie van Nierop was toen al aardig thuis in het filmwerk. We hebben met iedereen een script geschreven en met werkelijk het grootste plezier een tweetal films gemaakt. Dat dit van onschatbare waarde is, komt voort uit het feit dat zowel mijn moeder alsook mijn zus Anja nog in bewegende beelden hierop staan terwijl ze jaren geleden al overleden zijn.
De titels van de films zijn:
1. De miljoenen van Waas-Munster.
2. Den Treek in rep en roer.


Als U interesse hebt in deze films op DVD kunt U mailen naar:                                          jan@janreinders.nl
A. van Nierop Productions